SS-Hauptsturmführer

* 04.08.1897

SS Mitglieds Nu. 23 443
NSDAP Mitglieds Nu. 608 651

07.10.1932
Beförderung zum SS-Sturmführer

09.11.1932
Beförderung zum SS-Untersturmführer

30.01.1938
Beförderung zum SS-Hauptsturmführer

Dienststellung z. b. V. Ab. III