SS-Hauptscharführer

* 16.10.1892
+ 14.11.1946

Berlin, den 25.03.1936
Der SS-Hauptscharführer Lehmann Friedrich, SS Nr. 105 846, 6./65. Standarte wird aus der SS ausgeschlossen.
Ergänzungsamt

21.06.1944
Beförderung zum SS-Obersturmführer u. SS-Obersturmführer dR Waffen-SS