SS-Obersturmbannführer

(NSDAP Mitgliedsnummer 948.753)
(SS-Mitglieds-Nr. 45.923)

Beförderung zum SS-Sturmführer: 06.11.1933
Beförderung zum SS-Obersturmführer:
Beförderung zum SS-Sturmhauptführer: 15.12.1933
Beförderung zum SS-Sturmbannführer: 30.01.1934
Beförderung zum SS-Obersturmbannführer: 20.03.1934