SS-Gruppenführer

(NSDAP Mitgliedsnummer 15.067)
(SS-Mitglieds-Nr. 1.386)

Beförderung zum SS-Sturmführer: 12.04.1929
Beförderung zum SS-Obersturmführer:
Beförderung zum SS-Hauptsturmführer:
Beförderung zum SS-Sturmbannführer: 01.07.1930
Beförderung zum SS-Obersturmbannführer:
Beförderung zum SS-Standartenführer: 01.02.1931
Beförderung zum SS-Oberführer: 15.11.1931
Beförderung zum SS-Brigadeführer:
Beförderung zum SS-Gruppenführer: 01.09.1932