SS-Scharführer

* 09.09.1912

Berlin, den 25.10.1935
Der SS Ausweis Nr. 45 182, Inhaber: SS-Scharführer Noth Erhard, SS-Leibstandarte A.H., ging verloren. Vor Mißbrauch wird gewarnt.
SS-Hauptamt, Ergänzungsamt

11.09.1944
Beförderung zum SS-Obersturmführer, u. SS-Obersturmführer dR Waffen-SS